Adatvédelmi nyilatkozat

A FlexCreative Korlátolt Felelősségű Társaság a honlap tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint jár el.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat a www.flexcreative.hu weboldalra érvényes.
Az adatvédelmi jog értelmében személyes adatnak tekintendő minden olyan információ, amely alapján vissza lehet következtetni az egyénre. Ezek elsősorban az Ön neve, lakcíme és telefonszáma.  Weboldalunk megtekintése során, amennyiben nem indítja el valamely kapcsolat felvételi folyamatunkat (kapcsolat felvételi űrlap, ajánlatkérés) nem rögzítünk semmiféle személyes adatot.
Az Ön személyes adatai, úgy, mint név, e-mail cím, telefonszáma csak azután kerülnek rögzítésre, miután Ön megadta ezek valamelyikét, valamely online kapcsolat felvételi űrlapunk valamelyikén. Öntől csak olyan adatokat kérünk, melyek feltétlenül szükségesek a kapcsolatfelvételhez. Adatai tehát elsősorban a kapcsolatfelvétel céljából kerülnek felhasználásra.
Megtettünk minden olyan intézkedést, amely a személyes adatok kezelésének és tárolásának védelmének érdekében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen szükséges. Ön bármikor jogosult rögzített adatainak javítását vagy törlését kérni. A FlexCreative Kft. nem ad át személyes információt harmadik személy részére az érintett előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül, kivéve, ha a törvény másként rendelkezik. Minden olyan esetben, ha az esetlegesen szolgáltatott adatokat a FlexCreative Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását kéri, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.

1. Adatkezelő adatai

FlexCreative Kft., 1161 Budapest, Kenéz utca 22.
Cégjegyzékszám: 01-09-993555
Cégjegyzéket vezeti: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Adószám: 24165457-2-42
Tel: +36 30 296 1402
E-mail: info@flexcreative.hu
Weblap: flexcreative.hu
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-84069/2015.

2. Adatfeldolgozás adatai

FlexCreative hírlevél rendszer: flexcreative.hu
Üzemeltető: FlexCreative Kft., 1161 Budapest, Kenéz utca 22.


3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama
3.1 „Cookie”-k használata, Google Analytics adatvédelmi nyilatkozat; a flexcreative.hu weblap látogatói
A kezelt adatok: dátum és időpont, a megnyitott oldalak, IP cím, a látogató számítógép beállításával kapcsolatos adatok (min pl.: böngésző, operációs rendszer, képernyőfelbontás), a forrás oldal ahonnan átkattintott a weboldalra.
Az adatkezelés célja: a honlap zavartalan működésének biztosítása, a visszaélések megakadályozása, illetve hogy weboldalunkat úgy alakítsuk ki, hogy az Önök igényeit mindinkább kielégítse.
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A § (3) bekezdése.
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap
A Google Analytics szolgáltatás biztosítja a weblapok látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az alábbi címen található bővebb tájékoztató: http://www.google.com/analytics
3.2. Hírlevél
A www.flexcreative.hu weblapon nem lehetséges hírlevél feliratkozás. Hírlevélben történő értesítést abban az esetben kaphat, ha Ön valamely módon kapcsolatba lép cégünkkel: ajánlatot kér szolgáltatásunkra, kapcsolatba lép velünk valamely szolgáltatásunk kapcsán.
Az adatkezelés célja: Hírlevél kiküldés érdekes szakmai tartalmakról, újdonságokról, kedvezményekről.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (kapcsolat felvétel), valamint a Grt. 6. §-a.
Az adatkezelés időtartama: Az utolsó hírlevél megnyitásától számított 2 év.

4. Az érintett jogai
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését az adatkezelő elérhetőségein. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen a vonatkozó törvényekben meghatározott esetekben.

5. Szerzői jogok
A FlexCreative Kft. weboldalán található összes szöveg, kép, grafika, hangfájl, mozgó kép fájl, videó fájl és elrendezésük mind a szerzői jogvédelem, és más szellemi tulajdon védelme alá tartozik. Ezeket az objektumokat tilos kereskedelmi használatra vagy forgalmazásra használni és tilos módosítani, más oldalakra vinni.
6. Jogorvoslati lehetőségek
A FlexCreative Kft. internetes oldalának használatával elfogadja a Személyes Adatvédelmi Irányelveket.